top klein

Rechtspraak

 

Meerwerk

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28 april 2016 (GHARL: 2016:3347)

Aannemer vordert meerwerk. Aannemer stelt het 'normaal' is dat bij een bouwproject meerwerk in rekening wordt gebracht. Hij stelt bovendien dat opdrachtgever door het meerwerk is 'verrijkt' doordat zijn pand nu meer waard is.

Gerechtshof: op grond van de wet kan een aannemer alleen meerwerk vorderen als opdrachtgever opdracht heeft gegeven voor meerwerk, of als aannemer kan bewijzen dat opdrachtgever de noodzaak van de te verrichten extra werkzaamheden uit zichzelf had moeten begrijpen. Aannemer is er niet in geslaagd bewijs hiervan te leveren. Ook kan zijn vordering niet gebaseerd worden op 'verrijking' van opdrachtgever. De meerwerk vordering wordt afgewezen.